طراحي وپياده سازي اين نرم افزار كاملا شي گراء بوده كه از روش هاي روز دنيا در طراحي نرم افزار مي باشد.همچنين نرم افزار هاي توليد شركت از پايگاه داده هاي يك پارچه و نرمال بهره مي برد.

مهندس امیرحسین کمالی نژاد
مدیر و برنامه نويس پروژه های نرم افزاری پارسیان

مهندس حاج حسین امینی
مدیر عامل و تحلیلگر سیستم

سرکار خانم نیکوبیان
مدیر پشتیبانی و آموزش